Obdelava slik in videa

Obdelava slik in videa - OSV

Splošni podatki

Program
Univerzitetni program Elektrotehnika (2. stopnja)
Informacijsko komunikacijske tehnologije, 1. letnik
Šifra
64238
Kreditne točke
6 (ECTS)
Jezik
Slovenščina

Opis

Cilj predmeta je pridobiti znanja iz področja digitalne obdelave slikovnega in video gradiva, ki vključuje razumevanje postopkov za digitalno obdelavo večdimenzionalnih signalov, pridobitev usposobljenosti za izbor načina zajema, obdelave in shranjevanja slik, interpretacijo barv v digitalnih slikovnih sistemih, razumevanje predstavitve večdimenzionalnih signalov v frekvenčnem prostoru ter poznavanje postopkov za zgoščevanje slik in videa. Praktične laboratorijske vaje temeljijo na implementaciji računalniških oziroma informacijsko podprtih postopkov za digitalno obdelavo slik in videa.

Študijsko gradivo

1
R. C. Gonzalez, R. E. Woods: Digital Image Processing. Založba Pearson, 4. izdaja, 2018 [ISBN:978-013-335-672-4 ]
2
B. Likar: Biomedicnska slikovna informatika in diagnostika. Založba FE in FRI, 2008 [COBISS-ID:241940480 ]
3
W. Burger, M.J. Burge: Principles of Digital Image Processing: Fundamental Techniques, Založba Springer, 2009 [doi:10.1007/978-1-84800-191-6 ]
4
W. Burger, M.J. Burge: Principles of Digital Image Processing: Core Algorithms, Založba Springer, 2009 [doi:10.1007/978-1-84800-195-4 ]
5
W. Burger, M.J. Burge: Principles of Digital Image Processing: Advanced Methods, Založba Springer, 2013 [doi:10.1007/978-1-84882-919-0 ]