Stopnja 1 - Univerzitetni študijski programi

Stopnja 1 - Univerzitetni študijski programi

Analiza sistemov

Koordinator: prof. dr. Miran Bürmen

 • Elektrotehnika (1. stopnja UN) - Avtomatika - 3. letnik

Stopnja 1 - Univerzitetni študijski programi

Slikovna informatika

Koordinator: prof. dr. Boštjan Likar

 • Elektrotehnika (1. stopnja UN) - Modul A - 3. letnik

Stopnja 1 - Univerzitetni študijski programi

Zasnova in razvoj izdelkov

Koordinator: prof. dr. Boštjan Likar

 • Elektrotehnika (1. stopnja UN) - Modul E - 3. letnik

Stopnja 1 - Visokošolski študijski programi

Stopnja 1 - Visokošolski študijski programi

Statistična procesna kontrola

Koordinator: prof. dr. Boštjan Likar

 • Aplikativna elektrotehnika (1. stopnja VS) - Tehniška kakovost - 2. letnik

Stopnja 2 - Magistrski študijski programi

Stopnja 2 - Magistrski študijski programi

Biomedicinska informatika

Koordinator: prof. dr. Tomaž Vrtovec

 • Elektrotehnika (2. stopnja) - Biomedicinska tehnika - 1. letnik

Stopnja 2 - Magistrski študijski programi

Biomedicinska informatika [ang]

Koordinator: prof. dr. Tomaž Vrtovec

 • Elektrotehnika (2. stopnja) - Biomedicinska tehnika - 1. letnik

Stopnja 2 - Magistrski študijski programi

Obdelava slik in videa

Koordinator: prof. dr. Tomaž Vrtovec

 • Elektrotehnika (2. stopnja) - Informacijsko komunikacijske tehnologije - 1. letnik

Stopnja 2 - Magistrski študijski programi

Biomedicinske slikovne tehnologije

Koordinator: prof. dr. Boštjan Likar

 • Elektrotehnika (2. stopnja) - Biomedicinska tehnika - 1. letnik

Stopnja 2 - Magistrski študijski programi

Robotski vid

Koordinator: izr. prof. dr. Žiga Špiclin

 • Elektrotehnika (2. stopnja) - Robotika - 1. letnik

Stopnja 2 - Magistrski študijski programi

Analiza medicinskih slik

Koordinator: izr. prof. dr. Žiga Špiclin

 • Elektrotehnika (2. stopnja) - Biomedicinska tehnika - 2. letnik

Stopnja 2 - Magistrski študijski programi

Seminar iz biomedicinske tehnike

Koordinator: izr. prof. dr. Žiga Špiclin | prof. dr. Damijan Miklavčič

 • Elektrotehnika (2. stopnja) - Biomedicinska tehnika - 2. letnik

Stopnja 3 - Doktorski študijski programi

Stopnja 3 - Doktorski študijski programi

Analiza biomedicinskih slik

Koordinator: prof. dr. Franjo Pernuš

 • Elektrotehnika (3. stopnja)

Stopnja 3 - Doktorski študijski programi

Slikovne tehnologije

Koordinator: prof. dr. Boštjan Likar

 • Elektrotehnika (3. stopnja)

Stopnja 3 - Doktorski študijski programi

Zajem in računalniško podprta analiza slik

Koordinator: prof. dr. Franjo Pernuš

 • Bioznanosti - področje Bioinformatika (3. stopnja)